IRAN OLIVE

زیتون و عمل آوری میوه زیتون در منزل

در این روش زیتون سبز تمیز شده را داخل آب نمک غلیظ (40-30%) قرارداده می شود. آب نمک باید با آب جوشانیده و سرد تهیه شده باشد.

بتدریج در مدت 3-2 ماه ماده تلخی زیتونها زائل شده و کنسرو پس از نمک زدایی قابل استفاده می شود.

برای نمک زدایی زیتونها را از آب نمک خارج کرده و مدت 48 ساعت داخل آب خالص قرار داده و چند مرتبه آب را تعویض می کنند و سپس در آب نمک 3% و سرکه (4-3%) نگهداری می کنند.

توجه1: برای دقت در محاسبه تهیه محلول هم حجم زیتون باید درنظر داشت که معمولاً هر کیلوگرم زیتون بین 1/6 – 1/2 لیتر حجم دارد.

توجه 2: چنانچه بعد از گذشت سه ماه تلخی زیتونها مطابق ذائقه مصرف کننده نبود، بایستی آنها را به مدت بیشتری در آب نمک غلیظ نگهداری نمود.مسعود عظیمی

 توجه و تذکر:

ستفاده از مطالب با ذکر منبع و نشانی وبلاگ: " www.IranOlive.ir" بلا مانع است"


برگشت به صفحه اصلی